Publicerad: 2017-02-28 09:47 | Uppdaterad: 2017-02-28 09:54

Forskare från Japan besökte sektionen för socialt arbete – fick lära sig om personlig assistans i Sverige

Från vänster: Barbro Lewin, Uppsala Universitet, Ann-Marie Öhrvall, FoU Nordost, Ryo Suzuki, Ryukyu Universitet, Kristina Engwall, FoU Södertörn.

Under februari månad hade sektionen för socialt arbete besök av Ryo Suzuki, senior forskare vid Ryukyus Universitet i Okinawa, Japan. Suzuki gör en jämförande studie om hur Japan, Kanada och Sverige har arbetat för att implementera personlig assistans.

Han har tillbringat ett par veckor i Sverige för att skaffa sig mer kunskap om den funktionshinderpolitik som Sverige har fört, samt bedriver för tillfället. Han har under sin Stockholms vistelse besökt flera brukarorganisationer och myndigheter samt även träffat forskare med kunskap i de forskningsfrågor som han har för avsikt att belysa.

I samband med detta besök arrangerade sektionen för socialt arbete ett forskarmöte, där forskare med kunskap om funktionshinder frågor från Uppsala Universitet, FoU Södertörn och FoU Nordost var inbjudna för att ha en dialog kring framväxten av LSS-lagstiftningen, avinstitutionalisering och framväxt av personlig assistans i Japan och Sverige.

– Det var ett mycket spännande besök, att se både likheter och skillnader mellan välfärdsreformer i våra respektive länder. Se ser att detta besök är början på goda möjligheter till framtida forskningssamarbeten inom området, säger Lill Hultman, doktorand vid sektionen och arrangör av besöket.

Detta var det första av tre besök i Sverige och vid sektionen för socialt arbete, nästa gång blir till hösten 2017 och då kommer Ryo Suzuki även att hålla en öppen föreläsning om sin forskning.