Publicerad: 2022-06-17 10:47 | Uppdaterad: 2022-06-17 10:47

Forskare från 11 länder möts för det tredje konsortiemötet I-CARE4OLD

medlemmar i I-CARE4OLD projektet samlade framför Nobel Prize Museum i gamla stan, juni 2022.
I-CARE4OLD-konsortium, juni 2022. Foto: Bregtje Proost

Den 7 och 8 juni 2022 samlades forskare från hela Europa, Israel, USA och Kanada vid Karolinska Institutet för att diskutera forskningen och den senaste utvecklingen inom I-CARE4OLD-projektet, ett EU-finansierat projekt som lanserades 2021.

I-CARE4OLD syftar till att möjliggöra individanpassad vård för äldre personer med komplexa kroniska tillstånd genom att utveckla ett toppmodernt beslutsstödsverktyg för vårdpersonal.

Davide Liborio Vetrano, ledare för arbetspaketet i projektet och för Karolinska Institutets forskarteam, tillsammans med Lu Dai och Amaia Calderón-Larrañaga, samtliga från Aging Research Center (ARC), stod värdar för mötet.

Baserat på analysen av data från 52 miljoner äldre mottagare av hemsjukvård och vårdhemsvård, som samlades in på ett standardiserat sätt av e-plattformsverktyget för omfattande bedömning InterRAI, så har KI-forskarna och deras konsortiepartners identifierat homogena grupper av patienter som delar gemensamma mönster av kroniska sjukdomar.

Resultaten ligger till grund för vidareutvecklingen av en finjusterad algoritm för slutprodukten, en e-lösning som ska stödja vårdpersonal som tar hand om äldre sköra patienter, att fatta bättre balanserade beslut och få bättre insikter om patienternas framtida hälsokurvor.

Efter ett lovande första år kommer konsortiets medlemmar fortsatt försöka involvera vårdpersonal och beslutsfattare genom att bjuda in dessa aktörer att delta i undersökningar, vid webbseminarier och piloter, i strävan att utveckla en användarvänlig produkt som uppfyller slutanvändarnas behov.