Publicerad: 2008-12-03 00:00 | Uppdaterad: 2020-07-20 14:51

Forskare framkallar illusion av kroppsbyte

Hjärnforskare vid Karolinska Institutet har fått försökspersoner att uppfatta dockors och andra människors kroppar som sin egna. I ett av experimenten bytte försökspersonerna kropp med andra personer och skakade hand med sig själva utan att illusionen bröts.

Henrik Ehrsson, läkare, professor, Neuro. Foto: Sune Fridell

– Det här visar hur lätt det är att ändra hjärnans uppfattning om vad som är den egna kroppen. Genom att manipulera sinnesyntrycken kan jaget inte bara luras ut ur den egna kroppen, utan också flytta in i andra kroppar, säger Henrik Ehrsson som har lett forskningen.

I ett första experiment försågs en skyldockas huvud med två kameror kopplade till två små skärmar framför försökspersonens ögon, så att försökspersonen ser det dockan "ser". När dockans kameraögon och försökspersonens ansikte riktas nedåt, ser försökspersonen dockans kropp där han eller hon normalt ser sin egen kropp.

Illusionen av kroppsbyte uppstår när försöksledaren samtidigt berör dockans och försökspersonens mage med två stavar. Försökspersonen ser då dockans mage beröras och känner samtidigt (men ser inte) en beröring på sin egen mage. Resultatet blir att försökspersonen får en stark upplevelse av att hela dockan är den egna kroppen.

I ett annat experiment monteras kameraparet i stället på en annan människas huvud. När denne och försökspersonen vänder sig mot varandra och skakar hand uppfattar försökspersonen kamerabärarens kropp som sin egen.

– Försökspersonen ser sig själv skaka hand utifrån, men upplever det som att det är en annan person. Känselintrycken från handskakningen uppfattas som om de kommer från den nya kroppen, inte den egna, säger Valeria Petkova som genomfört studien tillsammans med Henrik Ehrsson.

Styrkan i illusionen bekräftades av att försökspersonen uppvisade fysiologiska stressreaktioner när kamerabärarens arm hotades med en kniv, men inte när hotet var riktat mot den egna armen.

Illusionen fungerade även om de två personerna skiljde sig utseendemässigt eller var av olika kön. Däremot lyckades forskarna inte lura jaget till att identifiera sig med föremål som inte liknar människor, som stolar eller stora klossar.

Målet med forskningen är en ökad förståelse för hur hjärnan konstruerar en inre bild av den egna kroppen. Insikten att kroppstillhörighetskänslan kan manipuleras så att man upplever att man har fått en ny kropp kan få praktiskt betydelse för bland annat virtual reality-applikationer och robotteknik.

Publikation

If I were you: perceptual illusion of body swapping.
Petkova VI, Ehrsson HH
PLoS ONE 2008 ;3(12):e3832