Publicerad: 2008-09-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Forskar om exponering för kvartsdamm

Nils Plato får 1,8 miljoner kr från AFA Försäkring för att studera kvartsdammsexponering bland porslinsarbetare vid Gustavsbergs fabriker.

Syftet med studien är att ta fram bättre underlag för riskbedömning av dammexponering i den keramiska industrin. Det är svårt att bedöma kvartsdammsexponering under en längre tid eftersom många av dem som arbetar inom den keramiska industrin finns på tillfälliga arbetsplatser. Porslinsfabriken i Gustavsberg är ett undantag.

Kvarts finns mest inom tung, mansdominerad industri vilket gör att få kvinnor utsätts för kvartsdamm. Men keramik- och porslinsindustrin är ett undantag och i studien utgör kvinnor 37 procent av gruppen som undersöks. Studien sker i ett urval av 1 215 anställda vid Gustavsbergs fabriker som mellan 1951-1996 vistades i en arbetsmiljö där inga andra kemiska yrkesexponeringar förekom utöver kvartsdamm. Detta urval anställda kommer sedan att följas upp i de rikstäckande nationella registren över totalbefolkningen.

För frågor, kontakta: