Publicerad: 2008-10-27 00:00 | Uppdaterad: 2022-03-28 15:40

Forskar kring skyddande antikroppar mot HIV-1

KI-forskaren Gunilla Karlsson Hedestam tar plats i Neutralizing Antibody Consortium (NAC) som drivs av International AIDS Vaccine Initiative i New York. Målet är att få antikroppar som neutraliserar HIV-1 så att ett skyddande AIDS-vaccin kan tas fram.

För närvarande betraktas arbetet med neutraliserande antikroppar som det mest prioriterade området inom aids-vaccinforskningen. Medlemmarna i konsortiet forskar på hur man stimulerar produktionen av brett neutraliserande antikroppar mot HIV-1, det vill säga antikroppar som blockerar infektion av alla de olika arter av HIV-1 som cirkulerar i världen.

För Gunilla Karlsson Hedestam innebär också medlemskapet i NAC att hennes forskargrupp får cirka 3 miljoner kr per år i ett antal år framöver. Det betyder en möjlighet att satsa mer långsiktigt på grundläggande frågeställningar om hur B celler producerar antikroppar och hur olika typer av antikroppar binder till HIV-1.

Konsortiet består av handplockade forskare från hela världen. Virologer, immunologer och kemister från bland annat Cornell University, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard University, The Scripps Research Institute, University of Washington och nu även Karolinska Institutet ingår i NAC.