Publicerad: 2022-10-11 16:13 | Uppdaterad: 2024-03-22 16:16

Forskar inom medicinsk pedagogik och driver pedagogisk utveckling

God hälsa i framtiden genom utveckling och tillämpning av bäst möjliga medicinska pedagogik är ledstjärnan för Anna Kiesslings arbete – både för forskningen och för kvalitetsarbetet på Karolinska Institutet.

Porträtt på Anna Kiessling
Anna Kiessling är professor i medicinsk pedagogik. Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om? 

 Jag forskar inom medicinsk pedagogik och driver pedagogisk utveckling vid Karolinska Institutet på ledningsnivå, bland annat som ansvarig för framtagandet och införandet av den nya sexåriga läkarutbildningen. Att den professur jag installeras på är inriktad mot såväl forskning som utbildning passar mig därför utmärkt.

Vilka frågor handlar forskningen om? 

– Jag vill bidra till att minska gapet mellan vad vi vet i termer av evidensbaserad medicin och hur vi gör i praktiken. Som doktorand studerade jag effekter av aktiverande pedagogik och det har fortsatt vara ett viktigt tema. Jag undersökte om dialoger utifrån patientfall var ett effektivt sätt att fortbilda distriktsläkare i kardiologi. Resultaten var mycket positiva. En uppföljning tio år senare visade en halverad mortalitet bland kardiovaskulära högriskpatienter som behandlats av distriktsläkare som deltagit i utbildningen jämfört med kontrollgruppen.  

– Idag fokuserar min forskning på klinisk utbildning, bland annat interprofessionellt lärande och peer learning. I båda fallen ser vi pedagogiska fördelar som inte var helt väntade. Interprofessionellt lärande innebär att studenter i samarbete med andra professioner lär sig om, med och av varandra. Det har också visat sig öka kunskapen om den egna professionen. I peer-learning, som innebär att flera studenter handleds tillsammans, studerar vi både lärande och handledning.

Vilka är dina framtidsplaner? 

– I vår forskning om begrepp och innehåll som uppfattas som särskilt svåra att lära sig har vi börjat använda avancerad multivariat statistisk analys, vilket ger stora möjligheter. Jag ser det som ett sätt att överbrygga klyftan mellan två forskningstraditioner som ofta har haft svårt att kommunicera: medicinen med sitt starka kvantitativa, reproducerbara ideal och den pedagogiska forskningen som, ofta med kvalitativ ansats, söker ökad förståelse av vad lärande är, hur det kan optimeras och bli effektivt.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Anna Kiessling 

Professor i medicinsk pedagogik med inriktning mot klinisk utbildningsvetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 

Anna Kiessling är född i Uppsala 1957. Hon tog läkarexamen vid KI 1982 och blev specialist i internmedicin 1991 och i kardiologi 1993. Hon har arbetat vid Södertälje sjukhus, Huddinge sjukhus, där hon 1998 grundade dess hjärtmottagning vid Liljeholmen samt Danderyds sjukhus, där hon var chef för kliniskt kunskapscentrum 2002–2007. 

Kiessling disputerade vid KI 2005 och blev docent 2015. Hon har lett utvecklingen av det nya läkarprogrammet, är akademisk ledare för KI:s övergripande kvalitetsarbete samt ledamot i Pedagogiska Akademin vid KI. 

Anna Kiessling har anställts som professor i medicinsk pedagogik med inriktning mot klinisk utbildningsvetenskap vid Karolinska Institutet från 1 augusti 2022. 

Se en film om Anna Kiessling