Publicerad: 2024-06-13 09:39 | Uppdaterad: 2024-06-13 09:40

Försämrat immunförsvar som en möjlig aspekt av PCOS-patologi

bild på kvinnans livmoder
Kvinnlig reproduktionsorgan Foto: Pexel_Cottonbro

Studien "Androgens Modulate the Immune Profile in a Mouse Model of Polycystic Ovary Syndrome" belyser immunförsämring som en möjlig aspekt av PCOS-patologi, vilket skulle kunna utgöra ett nytt mål för behandlingar.

Elisabet Stener-Victorin
Elisabet Stener-Victorin Photo: Anneli Nygårds

Studien visar att hyperandrogenism, en nyckelkaraktäristik vid polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), påverkar immuncellpopulationer i reproduktiva, metabola och immunologiska vävnader i en PCOS-liknande musmodell. Dessa fynd är av stor betydelse eftersom det är känt att immunförsämring är en väsentlig del av reproduktionskomplikationer och metabola sjukdomar, vilka är mycket vanliga bland kvinnor med PCOS.

Eftersom studien visar att hyperandrogenism påverkar olika vävnader på unika sätt, skulle eventuella behandlingar behöva skräddarsys noggrant för att rikta in sig på specifika vävnadsdysfunktioner. Eftersom samtidig behandling med en androgenreceptorantagonist förhindrade många förändringar i den musmodell vi använde i vår studie, skulle kombinationsbehandlingar som inkluderar både anti-androgener och andra läkemedel som riktar sig mot specifika förändrade immunvägar kunna utforskas.

En av de mest fascinerande upptäckterna var de tydliga förändringarna av immunceller i fettvävnad, trots en oförändrad fettmassa hos de androgenexponerade mössen. Det är välkänt att immunceller i fettvävnad bidrar till insulinresistens hos överviktiga och feta individer, men här har vi en insulinresistent musmodell som liknar normalviktiga kvinnor med PCOS.

En bild på Sara Torstensson
Sara Torstensson Photo: N/A

Effekten av androgener på immunceller i fettvävnad är därför mycket intressant med tanke på den höga förekomsten av insulinresistens och typ-2-diabetes bland normalviktiga kvinnor med PCOS. En annan ganska överraskande upptäckt var den drastiska minskningen av eosinofiler i livmodern, eftersom dessa inte uttrycker androgenreceptorn. Detta visar att androgener spelar en bredare och mer komplex roll i att modulera immunsystemet än enbart genom direkt aktivering av androgenreceptorn på immunceller.

Nästa steg blir att noggrant undersöka de underliggande mekanismerna för immunförändringarna och att bedöma om dessa bidrar till reproduktionskomplikationerna och de metabola samsjukligheterna vid PCOS. Detta kommer att innefatta ytterligare karakterisering av förändringar i immunceller för att förstå hur deras funktion kan påverkas och koppla dessa till reproduktiva och metabola mekanismer. Vi vill också förstå hur effekten av androgener på eosinofiler och mogna NK-celler medieras, eftersom ingen av dem uttrycker androgenreceptorn.