Publicerad: 2011-10-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Förordnande av dekaner och prodekaner för Karolinska Institutets interna verksamhetsstyrelser

Efter det rådgivande valet av dekaner och prodekaner till styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning överlämnades resultatet till rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Utifrån valresultatet och efter samtal med kandidaterna har rektor beslutat följande:

Styrelsen för forskning

Till dekanus för forskning och tillika ordförande i styrelsen för forskning utses professor Martin Ingvar.

Till prodekanus för forskning och tillika vice ordförande i styrelsen för forskning utses professor Mats Wahlgren.

Styrelsen för forskarutbildning

Till dekanus för forskarutbildning och tillika ordförande i styrelsen för forskarutbildning utses professor Anders Gustafsson.

Till prodekanus för forskarutbildning och tillika vice ordförande i styrelsen för forskarutbildning utses professor Marianne Schultzberg.

Styrelsen för utbildning

Till dekanus för utbildning och tillika ordförande i styrelsen för utbildning utses professor Jan-Olov Höög.

Till prodekanus för utbildning och tillika vice ordförande i styrelsen för utbildning utses professor Jan Ygge.

Kontaktperson