Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Formativ bedömning

2020-09-14 till
2020-11-05 Add to iCal
Annan

Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

Kursens innehåll

  • Formativ bedömning och lärande
  • Formativ och summativ bedömning
  • Metoder och förhållningssätt vid formativ bedömning

Kursen tar sin utgångspunkt i din egen undervisning/handledning och utveckling av densamma. Kursen baseras på teorier om studenters lärande, återkoppling, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete.

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som är lärare/handledare med grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor), motsvarande till exempel PUL, PULK, PULD, PULS, GHP, GHPD eller HPK.

Kursen är kostnadsfri för anställda vid Karolinska Institutet och landstingsanställda som undervisar/handleder Karolinska Institutets studenter.

Läs mer om kursen Formativ bedömning