Publicerad: 2009-02-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Förlossningspsykos vanligare hos äldre förstföderskor

[PRESSMEDDELANDE 2009-02-10] Kvinnor som föder sitt första barn efter att de fyllt 35 år löper större risk än unga förstföderskor att drabbas av en psykos månaderna efter förlossningen. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i senaste numret av den öppna vetenskapliga tidskriften PLoS Medicine.

Unnur Valdimarsdóttir, Foto: Privat

Psykotisk sjukdom direkt efter en förlossning (post partum-psykos) är till skillnad från så kallad förlossningsdepression relativt ovanligt, men kan få svåra och långvariga konsekvenser för såväl mor och barn som deras närmaste omgivning. Orsakerna till att vissa kvinnor drabbas är inte helt utredda.

I den nu publicerade studien använde forskarna vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) data från Medicinska födelseregistret med närmare 750 000 förstföderskor i Sverige mellan åren 1983 och 2000. Forskarna undersökte risken att drabbas av psykotisk sjukdom under och efter de 90 dagar som följde förlossningen. De tittade särskilt på den grupp förstföderskor som saknade dokumenterad historia av psykiatrisk sjukdom. Jämförelser gjordes med utgångspunkt av flertal faktorer i mammans bakgrund, exempelvis ålder och utbildning, samt förlossningskarakteristika.

- Vi vet från andra studier att kvinnor som tidigare drabbats av psykiatriska tillstånd har en ökad risk för postpartum psykos. I denna studie ville vi försöka identifiera faktorer som ökar risken för postpartum psykos hos kvinnor utan tidigare psykiatrisk slutenvård, säger Unnur Valdimarsdóttir, en av forskarna bakom studien.

Det visade sig att 892 av kvinnorna (1,2 av 1000 förlossningar) kom att vårdas på sjukhus för psykossjukdom inom 90 dagar efter sin första förlossning. Av dessa insjuknade 436 eller närmare 50 procent (0,6 av 1000 förlossningar) för första gången. Efter att de 90 dagarna hade passerat minskade risken för samtliga mödrar att drabbas av psykos.

Forskarna kunde också se ett samband mellan ökad ålder och risk för post partum-psykos. De kvinnor som var 35 år och äldre när de födde sitt första barn hade 2,4 gånger högre risk att drabbas av psykos än förstföderskor i åldrarna 19 år eller yngre. Däremot verkade hög födelsevikt hos barnet och diabetes hos mamman samvariera med minskad risk för psykos.

- Det viktigaste fyndet är ändå att risken för psykossjukdom hos kvinnor stiger kraftigt i nära anslutning till förlossningen av det förstfödda barnet, även för kvinnor utan tidigare psykiatrisk diagnos. Vi behöver fler studier för att reda ut eventuella förklaringsmekanismer, exempelvis om hormonella ändringar vid förlossningen spelar roll, säger Unnur Valdimarsdóttir.

Publikation:

Unnur Valdimarsdottir, Christina Hultman, Bernard Harlow, Sven Cnattingius & Pär Sparén

"Psychotic Illness in First-Time Mothers with No Previous Psychiatric Hospitalizations: A Population-Based Study"

PLoS Medicine, 10 februari 2009.

För ytterligare frågor, kontakta: