Publicerad: 2022-03-11 16:10 | Uppdaterad: 2022-03-11 16:19

Förlängd ansökningstid för KI:s och Region Stockholms kliniska forskarskola i allmänmedicin och primärvård med start hösten 2022

Ansökningstiden har förlängts för utlysningen till forskarskolan i allmänmedicin och primärvård 2022 – 2024.

Forskarskolan vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm och omfattar sammanlagt 16 veckors heltidsstudier, 24 hp. Kurserna är uppdelade i fyra block om fyra veckor och pågår under två år. 

Ny deadline är klockan 14.00 fredag den 18 mars 2022.

Mer information om forskarskolan och ansökningsprocessen