Publicerad: 2023-03-09 16:42 | Uppdaterad: 2023-03-09 16:50

Förlängd ansökningstid för KI:s och Region Stockholms forskarskola i klinisk psykiatri med start hösten 2023

Ansökningstiden har förlängts för utlysningen till forskarskolan i klinisk psykiatri 2023 – 2025.

Forskarskolan vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm och omfattar sammanlagt 16 veckors heltidsstudier, 24 hp. Kurserna är uppdelade i fyra block om fyra veckor och pågår under två år. 

Ny deadline är klockan 14.00 fredag den 24 mars 2023.

Region Stockholm ersätter kursdeltagarens klinik med ett lönekostnadsbidrag under kursveckorna under förutsättning att kursdeltagaren beviljas tjänstledigt med lön. Under kursveckorna finns det inte utrymme för parallell klinisk verksamhet eller forskning.

Mer information om forskarskolan och ansökningsprocessen