Publicerad: 2023-01-25 10:49 | Uppdaterad: 2023-01-25 10:49

Förlängd ansökningstid för Erik och Edith Fernströms stiftelse 2023

Vi förlänger ansökningstiden för Erik och Edith Fernströms stiftelse till den 7 februari.

Stiftelsen lyser ut forskningsstipendier för medicinsk forskning.

Behörighet

Behöriga att söka är forskare och registrerade doktorander vid Karolinska Institutet. Viss prioritet ges för utbyte med KIs samarbetsuniversitet och -institut.

Läs mer om utlysningen här.

Kontakt