Publicerad: 2022-01-04 15:36 | Uppdaterad: 2022-01-21 13:34

Föreståndare för Health Emergency and Pandemic Science Center sökes

För att Karolinska Institutet (KI) och samhället ska stå bättre förberedda inför hälsokriser krävs beredskap och förmåga att snabbt agera utifrån kunskap och kompetens inom grund-, klinisk- och folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning. Genom inrättandet av Health Emergency and Pandemic Science Center kan KI bidra till samhället genom bättre koordination och samverkan mellan interna experter, kompetenser och resurser såväl lokalt, nationellt som globalt.

En viktig förutsättning inledningsvis för KI:s Health Emergency and Pandemic Science Center är att tillvarata och vidareutveckla den kunskap och kompetens inom forskning och utbildning som byggts under den aktuella pandemin.  Fokus på arbetet kommer vara multidisciplinärt, multisektoriellt och spänna över en bred palett av professioner. Det viktigaste arbetet för att hantera hälsokriser görs mellan kriserna – inte nödvändigtvis under kriserna. Det handlar om att bygga beredskap, att stärka samhällets motståndskraft inför nästa kris.

KI söker nu en föreståndare - som ska leda och samordna uppbyggnaden av detta virtuella center.

Arbetsuppgifter

Föreståndaren kommer att:

 • Leda och samordna verksamheten
 • Ansvara för uppbyggnaden och verksamhetsutveckling inom uppdraget
 • Vara huvudföredragande i styrgruppen samt interagera med referensgrupp och KI:s ledning
 • Bidra till att etablera samarbete regionalt, där universiteten inom Stockholm trio kommer vara en nyckelaktör, men även nationellt och internationellt inom detta område.
 • Tillsammans med andra aktörer inom KI, bevaka finansieringsmöjligheter inom området och vid behov vara stödjande i samordning av större ansökningar.

Arbetet innebär verksamhetsansvar, men initialt inte personalansvar. Administrativt stöd till föreståndaren kommer att finnas från Universitetsförvaltningen.

Profil och kompetens

 • Vetenskaplig bakgrund och erfarenhet inom forskning och utbildning.
 • God kunskap om KI och dess organisation.
 • Brett nätverk regionalt, nationellt och internationellt.
 • Förmåga till tvärvetenskapligt tänkande – systemperspektiv.
 • Förmåga att bygga upp ny verksamhet. 
 • Mycket goda ledaregenskaper och samarbetsförmåga.
 • Kunskap och erfarenhet inom operativ och strategisk hantering av hälsokriser är meriterande.

Uppdraget

 • Ska kombineras med en befintlig anställning vid KI.
 • Omfattar minst 30 procent av en heltidstjänst.
 • Är begränsat till och med 2023-06-30 med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Du kan antingen skicka din ansökan till Karolinska Institutet, Registrator, 171 77 Stockholm eller mejla din ansökan märkt med Dnr 1-1188/2021 till registrator@ki.se senast den 31 januari 2022. Ansökan ska innehålla:

 • Ett motiveringsbrev som beskriver ditt intresse för uppdraget (max en A4-sida).
 • Relevant kompetens och erfarenhet (max en A4-sida).
 • CV (max två A4-sidor).
 • Fullständiga kontaktuppgifter för upp till tre referenser.

Ansökningarna kommer att granskas av en mindre grupp som utses av rektor och leds av Lars I Eriksson.

För mer information, vänligen kontakta Ulrika Widegren.