Publicerad: 2023-02-27 14:50 | Uppdaterad: 2023-03-07 11:06

Föreslå 2024 års Nobelkonferenser, minisymposier eller Karolinska Research Lectures

Ge förslag till 2024 års Nobelkonferenser, minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine” eller Karolinska Research Lectures vid Nobel Forum. Skicka ditt förslag enligt formuläret senast den 31 mars 2023.

KI:s Nobelkonferenser och minisymposier

Karolinska Institutets Nobelkonferenser

Karolinska Institutets Nobelkonferenser behandlar specificerade ämnesområden, förlöper över 2-3 dagar, anordnas normalt i Nobel Forum och brukar engagera ett 100-tal deltagare, varav ett 20-tal föreläsare. Konferenserna startade 1979 och hittills har medel beviljats för ett 70-tal konferenser; för tidigare Nobelkonferenser.

I dokumentet inbjudan finns det mer information om regler för Nobelkonferenser

Minisymposier i serien "Frontiers in Medicine"

1994 startades en serie Minisymposier med namnet "Frontiers in Medicine"; för tidigare genomförda Minisymposier. Minisymposierna ska hållas i Nobel Forum, bör pågå en dag och vara öppna för fritt deltagande. De ska behandla aktuella ämnen som överbryggar prekliniska och kliniska ämnesområden.

I dokumentet inbjudan finns mer information om regler för minisymposier.

Ansökan Nobelkonferenser och Minisymposier  

Ansökningar om Nobelkonferenser och Minisymposier ska vara Nobelkansliet, via e-mailadress nobelforum@nobelprizemedicine.org, tillhanda senast den 31 mars 2023.

Ansökan ska innehålla:

  • ansökningsformulär med budget
  • beskrivning av konferensens/- minisymposiets syfte
  • förteckning över tilltänkta föreläsare och preliminärt program

Ansökningarna behandlas av Medicinska Nobelinstitutets styrgrupp och beslut fattas av Nobelförsamlingen vid dess sammanträde i maj 2023.

Förslagsformulär och inbjudan Nobelkonferens eller Minisymposium 2024

Karolinska Research Lectures

Föreläsningsserien "Karolinska Research Lectures" i Nobel Forum startades gemensamt av Nobelförsamlingen och Karolinska institutet 1993. Föreläsningarna hålls två torsdagar per termin av särskilt inbjudna internationella forskare i Nobel Forum. Syftet är att presentera aktuella forskningsresultat relevanta för biomedicinsk forskning i bredare betydelse.

Ansökan Karolinska Research Lectures

Karolinska institutets forskare inbjudes nu att föreslå föreläsare för 2024. Förslag sänds (blankett bifogas) till Nobelkansliet, nobelforum@nobelprizemedicine.org senast den
31 mars 2023.

Förslagsformulär och inbjudan Karolinska Research Lectures

Kontakt

Vid frågor går det bra att kontakta Nobelkansliet, Ann-Mari Dumanski,
tel 08-524 878 00, eller besöka hemsidan.