Publicerad: 2023-10-11 10:44 | Uppdaterad: 2024-03-22 10:49

Förebygger flashbacks med ny kunskap om bildens makt över psyket

Bättre psykologiska behandlingar på vetenskaplig grund – det är vad Emily Holmes brinner för. Hon forskar om hur vi tänker och minns i inre bilder och om nya behandlingar baserade på denna kunskap. Holmes grupp har bland annat utvecklat metoder för att minska risken för så kallade flashbacks efter trauma.

Emily Holmes. Foto: Martin Stenmark.

Att tänka i inre bilder är något annat än att tänka i ord. Vi ser för vårt inre öga, hör för vårt inre öra, och kan uppleva att vi nästan förflyttas i tid och rum – till exempel vid minnet av en händelse. Det gör också att dessa mentala bilder kan ha mycket stark känslomässig laddning. Emily Holmes forskar om dessa processer – både för att förstå vad som händer när vi tänker i inre bilder och för att kunna utveckla nya psykologiska behandlingar.

– Bildtänkande spelar en viktig roll vid flera psykiatriska diagnoser, till exempel i form av påträngande bildminnen av trauma, så kallade ”flashbacks”, vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, förklarar hon. Vår hypotes är att bildtänkande också kan spela en viktig roll i behandling för att förebygga PTSD-symtom.

I två nyligen publicerade kliniska studier har Holmes forskargrupp visat att en engångsbehandling med en stunds visuellt krävande dataspel avsevärt minskar risken för flashbacks för personer som varit med om en traumatisk förlossning eller traumatisk trafikolycka. Att återkalla minnet av traumat i kombination med nya synintryck gör det mindre påträngande.

– Nu förbereder vi för att pröva ett liknande upplägg för andra grupper som också har varit med om trauma. Flyktingar är en stor grupp där vi vet att många plågas svårt av flashbacks, säger Emily Holmes.

Hennes forskning omfattar också mentala bilder i samband med bipolär sjukdom och depression – dels hur överdrivet positiva eller negativa föreställningar i bildform bidrar till sjukdomen, dels hur behandlingar med utgångspunkt i inre bilder kan utformas.

Om Emily Holmes

Professor i psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Emily Holmes är född i Surrey, Storbritannien, 1971. Hon är utbildad i psykologi vid University of Oxford, Uppsala universitet och Royal Holloway, University of London, där hon blev färdig klinisk psykolog 2000. Hon disputerade vid University of Cambridge 2005.

Som forskare har Emily Holmes varit verksam vid University of Oxford där hon blev professor 2010. 2012–2016 var hon Programme Leader vid MRC, Cognition and Brain Science Unit, Cambridge. Emily Holmes kom till KI som gästprofessor 2014. Från den 1 augusti 2016 har hon kallats till att vara professor i psykologi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften 'From Cell to Society 2017'. Detaljer i CV:t uppdaterade i januari 2023. 

Se en film