Publicerad: 2023-10-16 11:46 | Uppdaterad: 2024-03-04 11:51

Fördjupad förståelse av hjärtsvikt med MR

Marcus Carlsson forskar om hur avbildningstekniken magnetresonans kan användas vid hjärtsvikt – dels för att förstå sjukdomen bättre i dess olika former, dels för att matcha rätt behandling till rätt patient.

Porträtt
Professor Marcus Carlsson. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag forskar om hjärtats funktion och om hur vi kan förstå orsaker till hjärtsjukdom bättre och ställa mer preciserad diagnos, särskilt med hjälp av magnetresonans, MR. Idag fokuserar jag främst på hjärtsvikt. Möjligheterna att behandla hjärtsvikt har ökat, men för att ge patienten rätt behandling behöver vi förstå olika former av hjärtsvikt betydligt bättre.

Hur går det till?

-I en aktuell studie söker vi efter tidiga markörer för framtida hjärtsvikt. Vi analyserar MR-bilder från omkring 6000 patienter och jämför resultaten med vilka diagnoser de senare fått. Särskilt är vi intresserade av hur det gått för patienterna som vid undersökningstillfället bedömdes friska men som senare diagnostiserats med hjärtsvikt. Vi förbereder även en liknande studie i USA tillsammans med forskare vid NIH. Där ingår förutom MR-bilder även annan data från blodprov och journaluppgifter. För att identifiera mönster i detta komplexa material tar vi maskininlärning till hjälp.

En annan del av min forskning gäller datorsimulering av förändrade flöden i hjärtat efter kirurgi – något som kan användas för att bestämma om och hur en operation bör utföras. Jag har varit med och utvecklat en teknik för detta som används för att förutse resultatet av kirurgi hos barn med medfödda hjärtfel. I en kommande studie går vi vidare och studerar hur MR och datorsimulering kan användas inför hjärtklaffskirurgi på vuxna.

Förändras din forskning av att du flyttat den till Karolinska Institutet?

-Mitt fokus förändras inte, men det blir lättare att genomföra det jag vill. Jag kommer närmast från NIH i USA och har trivts där, men KI och Sverige generellt är en väldigt fördelaktig miljö för klinisk forskning.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Marcus Carlsson

Professor i klinisk fysiologi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Marcus Carlsson är född i Vetlanda 1973. Han tog sin läkarexamen vid Lunds universitet 1998 och disputerade där 2005. 2007–2008 gjorde han postdoc vid University of California, San Fransisco, USA. Han blev docent 2010. Carlsson blev specialist i klinisk fysiologi 2005 och i nukleärmedicin 2013 och var överläkare vid Skåne universitetssjukhus till 2020. Under 2021–2022 var han forskargruppledare vid National Heart, Lung, and Blood Institute, NIH, Bethesda, USA.

I samband med rekryteringen till Karolinska Institutet blir han överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Marcus Carlsson har kallats som professor i klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet från 1 oktober 2022.

Se en film