Publicerad: 2024-05-08 17:44 | Uppdaterad: 2024-05-17 11:09

Fördjupa din pedagogiska kompetens med kurser och workshops

Två studenter sitter vid ett bord och samtalar
Studenter på KI. Foto: Liza Simonsson.

Inspireras och utveckla din pedagogiska kompetens genom workshops och kurser som Undervisning och lärande (UoL) erbjuder. Antalet platser är begränsat men det finns fortfarande platser kvar till höstens kurser.

För dig som är lärare, handledare eller involverad i utbildning finns kurser och workshops inom olika områden och på flera nivåer, för att utveckla din pedagogiska kompetens. 

Kurser

Höst 2024

TBL-kurser

Även under hösten erbjuds kurser inom teambaserat lärande (TBL). Du hittar alla datum och registrering i Läkarprogrammets kursrum i Canvas.

Våren 2025

Anmälan till följande kurser öppnar i september 2024. Läs mer på länkarna nedan. 

Alla kurser som Undervisning och lärande ger går att se från sidan Högskolepedagogiska kurser

Workshops

Utbildningskongressen 2024

I höst ordnas KI:s utbildningskongress 2-3 oktober på temat "Exploring the Human Dimensions of Education". Mer om utbildningskongressen.

Kurser på SU och KTH

Som anställd och anknuten till KI kan du även ta del av fördjupningskurser i högskolepedagogik på SU och KTH, inom universitetsalliansen Stockholm trio. Högskolepedagogiska kurser på SU och KTH

Om Enheten för Undervisning och lärande (UoL)

Undervisning och lärande vänder sig till dig som lärare, handledare eller utbildningsledare. Vi erbjuder pedagogisk expertis och mötesplatser för pedagogisk dialog, både vid utbildning på campus och vid verksamhetsintegrerat lärande.