Publicerad: 2023-01-24 14:11 | Uppdaterad: 2023-01-24 14:30

Förbered dig själv och dina medarbetare inför Medarbetarsamtal 1

I denna webbutbildning får du en snabb genomgång och tips på hur du kan lägga upp dina medarbetarsamtal. Här finns även länkar till alla styr- och stöddokument som ingår i processen.

I år finns ett nytt stöddokument för samtal med doktorander. Samtalet ska främst fokusera på arbetsmiljö och arbetssituation varför vi kallar samtalet för Work Environment-dialogue - "WE-dialogue". För närvarande finns det endast på engelska men det kommer inom kort även på svenska.

Om du har några frågor kontakta din lokala HR.

Webbutbildning Medarbetarsamtal 1

Länk till webbutbildning