Publicerad: 2015-03-23 14:00 | Uppdaterad: 2015-03-23 14:20

Förbättrar luftkvaliteten i byggnader

Ett nytt system för att fastställa hälsobaserade riktvärden för utsläpp av farliga kemikalier från byggnadsmaterial avsedda för användning inomhus har utvecklats av en europeisk expertgrupp. En ny webbplats är tillgänglig som förklarar och redovisar de rekommenderade riktvärdena.

Gunnar Johanson är professor i toxikologi vid Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet och ingår i expertgruppen, kallad EU-LCI Working Group. Förkortningen LCI står för "lowest concentrations of interest".

– Största delen av tiden vistas vi inomhus, därför är det viktigt att luftkvaliteten är god så att vår hälsa inte äventyras, säger Gunnar Johanson. Med dagens energieffektiva täta byggnader är det extra viktigt att eliminera alla kemiska föroreningskällor inomhus.

Enligt Gunnar Johanson gäller detta särskilt flyktiga organiska föreningar, så kallade VOC. Vissa VOC kan vara farliga för människors hälsa eller kan skada miljön. En rad olika VOC kan frigöras från olika byggmaterial, möbler och konsumentprodukter eller exempelvis på grund av mögelväxt i fuktskadade hus.

Hög prioritet

Europeiska kommissionen anser att det har hög prioritet att säkerställa att byggnadsmaterial är lämpliga för moderna inomhusmiljöer och inte avger skadliga kemikalier. Hälsoaspekten är även viktig vid miljömärkning av produkterna.

– I Europa finns det ett stort antal olika system för att bedöma produktutsläpp, och reglerna varierar mellan systemen och från land till land. Förhoppningen med det nya systemet är att det kommer att medföra en konsekvent strategi inom EU. Myndigheterna i Belgien och Tyskland har redan beslutat att använda de föreslagna riktvärdena i sina regelverk, säger Gunnar Johanson.

Institutet för miljömedicin är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet, men har också ett uppdrag som nationellt expertorgan för centrala myndigheter i Sverige och EU samt andra internationella organisationer, exempelvis WHO, när det gäller miljöhälsoriskbedömning.