Publicerad: 2015-10-13 10:10 | Uppdaterad: 2024-04-08 10:15

Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienterna

Yvonne Wengströms forskning sker i dialog med patienterna. Som professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle studerar hon hur vården kan göra livet lättare för patienter med svåra obehag eller smärtor, till exempel vid cancerbehandlingar.

Professor Yvonne Wengström. Foto: Ulf Sirborn

Behandlingar mot cancer innebär ofta svåra biverkningar. Yvonne Wengström forskar om hur vården kan förbättra livskvaliteten för patienter som genomgår sådana behandlingar. Ett genomgående tema i hennes forskning är att involvera patienterna själva.

– Det handlar i mycket stor utsträckning om hjälp till självhjälp, säger Yvonne Wengström. Vi frågar patienterna vad de upplever som de mest betydelsefulla problemen och utvecklar tillsammans med dem verktyg som hjälper dem.

Yvonne Wengström har framför allt forskat om patienter med bröstcancer. I pågående studier jämför hon hur olika träningsprogram påverkar livskvaliteten för denna patientgrupp.

– Vi vet sedan tidigare att träning såväl lindrar obehagen vid behandling som minskar risken för återfall. Men vilken typ av träning är bäst? Det håller vi på att ta reda på nu.

App för surfplattor och smarta telefoner

Ett annat spår i Wengströms forskning gäller e-hälsa. I randomiserade studier med patienter med olika cancerdiagnoser samt äldre i hemsjukvård undersöker forskargruppen hur en app för surfplattor och smarta telefoner kan användas som utgångspunkt för kommunikationen mellan patienten och vården. Verktyget är utvecklat i dialog med användarna.

– I en av studierna, gällande prostatapatienter, har vi hunnit få preliminära resultat: Gruppen som använder vårt verktyg upplever mindre symtom. Dessutom visar studien att de uppskattar verktyget och känner sig omhändertagna.

Även frågor om hur vården förändrar sina arbetsprocesser när e-hälsoapplikationer implementeras ingår i Wengströms forskning.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften Från Cell till Samhälle 2015.

Mer läsning