Publicerad: 2016-10-11 10:46 | Uppdaterad: 2024-04-04 10:49

Förbättrad anestesivård för barn

Per-Arne Lönnqvists forskning syftar till att förbättra anestesivården för barn. Han har bland annat bidragit till att utveckla användningen av ultraljud för bättre precision vid lokalbedövning, och har varit pionjär vad gäller användningen av alfa-2-agonister inom barnanestesi och intensivvård.

Per-Arne Lönnqvist

Professor i pediatrisk anestesi och intensivvård vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Professor Per-Arne Lönnqvist. Photo: Ulf Sirborn
Professor Per-Arne Lönnqvist. Foto: Ulf Sirborn

Anestesi för barn skiljer sig från anestesi för vuxna på flera sätt. Barn är inte bara fysiskt mindre, deras kroppar fungerar också annorlunda, exempelvis när det gäller omsättning och nedbrytning av läkemedel. En annan betydelsefull skillnad är att det för många viktiga läkemedel faktiskt saknas studier och rekommendationer för små barn.

Per-Arne Lönnqvist forskar om hur anestesi för barn kan förbättras. Fokus i hans forskning är kliniska studier som utvecklar och utvärderar nya behandlingar. Användning av ultraljud vid lokalbedövning har varit ett viktigt spår.

– Med ultraljud kan du se fantastiskt väl, inte bara var du har nålspetsen, utan också hur bedövningsmedlet sprider sig i vävnaden, förklarar Per-Arne Lönnqvist. Metoden kommer ursprungligen från kollegor i Wien, och vi var bland de första att pröva den. Idag är den spridd över hela världen.

Alfa-2-agonister som narkosmedel

Ett annat tema för Lönnqvist som både kliniker och forskare är introduktionen av så kallade alfa-2-agonister som narkosmedel. Idag är de standard i svensk barnsjukvård.

– En stor fördel med alfa-2-agonister är att de påverkar vakenhetscentrum, vilket gör att narkosen blir mer lik naturlig sömn, säger han. Dessutom minskar de stress och lindrar smärta.

Hans forskargrupp ingår i ett europeiskt samarbete som med en rad studier ska bidra till bättre evidens när det gäller små barn och viktiga läkemedel.

Lönnqvist är också involverad i forskarkollegors och medicinteknikföretags utveckling av nya behandlingar och ny teknisk utrustning för anestesi och intensivvård.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2016.

Se en film