Publicerad: 2022-04-28 10:35 | Uppdaterad: 2022-04-28 11:24

Förändringar gällande lagringstjänster: OneDrive ersätter ownCloud

Inom IT-avdelningens projekt för datalagring pågår en avveckling av KI:s användning av ownCloud. OneDrive kommer succesivt att ersätta ownCloud. 

  • Alla som har ett ownCloud-konto får sitt innehåll flyttat till sin personliga yta i OneDrive
  • IT-avdelningen flyttar allt innehåll – Du går sedan in och ser så att du är nöjd med flytten
  • Flytten av innehåll börjar på UF och görs sedan per institution

När är det dags för mig?

  • Flytten sker under våren 2022 och görs per institution 
  • Inför flytten kommer administrativ chef (AC) först att informeras via mejl från projektledningen från projekt datalagring på IT-avdelningen 
  • Några dagar efter det kommer alla medarbetare vid institutionen som har ett ownCloud-konto att få ett mejl med detaljerad information om flytten. Mejlet kommer då från KI Data Storage.

Har du några frågor om flytten?

Vänligen skapa ett ärende i Självserviceportalen.

Kontakt

Marcus Holmerin Systemförvaltare