Publicerad: 2023-02-23 13:30 | Uppdaterad: 2023-02-23 13:42

Förändring av nätverket KI Guest

I framtiden kommer även det trådlösa nätverket KI Guest att skyddas av KI:s webbfilter som i dag är aktiverat på övriga nätverk.

På KI:s campus i Solna och Flemingsberg finns ett trådlöst gästnät (KI Guest), som besökare till konferenser och seminarier kan använda. Gästnätet är tillgängligt på samma område som KI:s egna trådlösa nätverk.

Från och med torsdagen den 2/3 kommer även detta nätverk att skyddas av KI:s webbfilter, som i dag är aktivt på samtliga övriga nät. Webbfiltret finns på plats för att skydda nät och servrar från skadlig kod och innebär att vissa webbsidor inte går att nå.