Publicerad: 2019-10-10 15:46 | Uppdaterad: 2024-04-05 15:48

Förändrar vår bild av långvarig smärta

Att leva med långvarig smärta är en svår prövning – inte minst eftersom bra behandlingar i stor utsträckning saknas. Camilla Svensson forskar om mekanismerna bakom långvarig smärta och hur den kan angripas på nya, mer effektiva sätt.

Camilla Svenson in front of a microscope.
Professor Camilla Svensson, foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

”Jag är smärtforskare, med fokus på långvarig smärta vid reumatiska sjukdomar som till exempel ledgångsreumatism och fibromyalgi. Vi försöker förstå vad det är i sjukdomsprocessen som orsakar smärtsymtomen, och hitta uppslag för nya, bättre sätt att behandla dem. Långvarig smärta – som jag vill undvika att kalla kronisk – har en väldigt negativ påverkan på livskvalitet och idag saknas i stor utsträckning bra behandlingar.”
 

Vad har ni upptäckt?

”Vår senaste viktiga upptäckt tyder på att det kan finnas en autoimmun komponent i smärta vid fibromyalgi. Antikroppar från fibromyalgipatienter ansamlas runt smärtnervernas cellkroppar i de så kallade dorsala rotganglierna. Vi har också upptäckt en mekanism för hur antikroppar som har bildat ett komplex kan påverka nervceller direkt: antikropparnas konstanta del kan då, precis som på immunceller, binda till receptorer på nervcellerna. Det var oväntat, och kan förklara hur smärta kan uppstå långt före inflammation vid exempelvis reumatism.

Ett tredje viktigt fynd gäller kommunikation mellan benceller och smärtceller. Vi har visat att antikroppar som aktiverar osteoklaster, benätande celler, frisätter ämnen som orsakar smärta.”
 

Hur går ni vidare?

”Allt det jag nämnt vill vi studera mer ingående. Vi samarbetar med andra grupper för att bland annat försöka hitta det antigen som antikropparna binder till vid fibromyalgi. Om vi lyckas finns många tänkbara applikationer, från biomarkörer till mål för behandling.

På samma sätt vill vi gå vidare med upptäckten att antikroppar i komplexform kan aktivera smärtnervceller, och ta reda på om det är en generell mekanism för smärta vid autoimmuna sjukdomar. Det är ett väldigt spännande skede vi befinner oss i - vår bild av sjukdomsrelaterade faktorer som bidrar till långvarig smärta håller på att förändras i grunden, på grund av våra och andra forskares upptäckter.”

Text: Anders Nilsson
Publicerad i engelsk översättning i skriften From Cell to Society 2019

Om Camilla Svensson

Professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Camilla Svensson är född 1973 i Vetlanda och har studerat farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet med examen 1999. Hon disputerade i molekylär patologi 2005 vid University of California, San Diego (UCSD) USA, och fortsatte som postdok och forskare vid samma lärosäte 2005–2008.

Sedan 2008 leder Camilla Svensson en forskargrupp vid KI, där hon blev docent 2015. Hon har bland annat belönats med Future Research Leader Award från Swedish Foundation for Strategic Research. 2016–2020 är hon även knuten till UCSD som Adjunct Associate Professor.

Camilla Svensson har anställts som professor i cellulär och molekylär smärtfysiologi vid Karolinska institutet från den 18 oktober 2018.

Se en film