Publicerad: 2024-04-17 11:31 | Uppdaterad: 2024-04-17 11:32

Förändrade lagringsvolymer på OneDrive och Teams

Microsoft har nyligen justerat den lagringsvolym som ingår i de användarlicenser som gäller för svenska lärosäten.

Dekorativ bild.

De nya datagränserna, alltså hur mycket lagring varje användare har tillgång till är nu enligt nedan:

OneDrive

Varje medarbetare har tillgång till 1 TB lagring.

Teams/SharePoint

Varje skapat Team eller SharePoint-grupp har nu en lagringsbegränsning på 2 TB

Ingen sparad data kommer påverkas

Dessa lagringsgränser är en minskning mot tidigare men för de allra flesta användare räcker de mer än väl.

De fåtal användare som i dag använder mer lagring än de nya gränserna kommer kontaktas per mejl – men ingen data kommer påverkas eller raderas.

OneDrive för studenter

Registrerade studenter kommer ha en lagringsgräns om 50GB på OneDrive under sina studier.