Publicerad: 2017-03-14 11:55 | Uppdaterad: 2017-03-14 13:35

Föräldraskap kopplas till längre liv

En nyligen publicerad artikel av Karin Modig och medarbetare har väckt stor uppmärksamhet i media, även internationellt. Karin Modig

Publikation
Modig K, Talbäck M, Torssander J, Ahlbom A
Payback time? Influence of having children on mortality in old age
J Epidemiol Community Health Published Online First: 14 March 2017. doi: 10.1136/jech-2016-207857

Läs en sammanfattning som publiceras av Dagens Medicin.