Publicerad: 2009-06-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 14:57

Folksams pris för epidemiologisk forskning 2009

[PRESSMEDDELANDE 2009-06-24] Folksams pris för epidemiologisk forskning 2009 går till en av världens främsta forskare inom geriatrisk epidemiologi och demenssjukdomar: Professor Laura Fratiglioni vid Karolinska Institutet.

Laura Fratiglionis vetenskapliga arbete har starkt bidragit till att forskare börjat använda epidemiologiska metoder vid studier om åldrandet, och då särskilt i samband med metodologisk och praktisk tillämpning av forskningsresultat till nytta för patienten. Hennes arbete har huvudsakligen varit inriktat på Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Under de senaste tio åren har hon rönt internationellt erkännande som expert inom dessa områden.

- Laura Fratiglioni var en av de första som kartlade riskfaktorerna för vaskulär och neurodegenerativ demens. Hennes studier om hur livsstil, sociala faktorer, blodtryck och diabetes påverkar demenssjukdom har stor betydelse för folkhälsan, säger professor Anders Ahlbom, ordförande i priskommittén.

Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationsceremoni.

Folksam har länge aktivt bidragit till att utveckla epidemiologisk och preventiv forskning inom folkhälsoområdet. I samband med att Folksams tidigare vd, Tore Andersson, gick i pension beslöt Folksam att donera medel till Karolinska Institutet för att under en fyraårsperiod (2005-2008) dela ut ett pris för epidemiologisk forskning i Tore Anderssons namn. Nu har Folksam förlängt donationen till priset under ett nytt namn, "Folksams pris för epidemiologisk forskning".