Publicerad: 2010-02-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Folksam och KPA stödjer KI-forskning om åldersdepression

Satsningen på sex miljoner kronor går till ett forskningsprojekt som främst syftar till att hitta nya behandlingsformer som passar äldre, särskilt de som drabbas av depression i samband med pensioneringen.

Befolkningsstudier både i Sverige och internationellt visar att depressioner har blivit vanligare högre upp i åldrarna. Upp till 60-65 års ålder drabbas cirka fem procent av depression. Omkring pensionsåldern har andelen deprimerade stigit till 12-13 procent. Samtidigt är den depressionsbehandling som i dag finns för äldre framför allt läkemedel.

KI forskarna ska kartlägga förekomsten av depressioner i Sverige i åldersgruppen 60-80 år. Dessutom ska de göra en djupstudie bland pensionärer som är deprimerade eller i riskzonen för depression och erbjuda samtal som ska leda till att förebygga depression och underlätta övergången till ett liv som pensionär. Den behandlingsmetod som används kallas reminiscensterapi eller Life Review Therapy, det vill säga terapi för att återfå livskvaliteten.

Folksams och KPA Pensions donation på sex miljoner kronor sker i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum.

Källa: Folksam och KPA pension