Publicerad: 2016-10-24 09:36 | Uppdaterad: 2016-10-27 17:30

Folkhälsoministern diskuterade hälsoklyftorna under sitt besök på KI

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, besökte i förra veckan Karolinska Institutet. Syftet var att lära sig mer om verksamheten och att diskutera samverkan mellan universitetet och hälso- och sjukvården.

Under sitt besök den 21 oktober fick ministern besöka forskningsmiljöer på Karolinska Institutets campus i Solna och ta del av föredrag av forskare som är verksamma vid KI och som också arbetar kliniskt. Efteråt konstaterade Gabriel Wikström att han lärt sig en hel del, men att samverkan med hälso- och sjukvården behöver stärkas ännu mer. Han talade också om att KI har en viktig roll i regeringens mål att sluta hälsoklyftorna i samhället.

– Det är en av de viktigaste frågorna, och ska vi lyckas med det så behöver vi ha ny kunskap på området. Vi behöver också ha kunskap om hur vi kan implementera metoder och insatser på ett bättre sätt än vad vi gör i dag, säger Gabriel Wikström.

Kan KI bidra till det?

Gabriel Wikström och Karin Dahlman-Wright– Det tror jag, och av vad jag har fått se här i dag så är man långt framme på det här området, inte bara när det gäller medicinska behandlingar utan också mer utav ett förebyggande arbete, och det är vad som kommer att behövas om vi ska kunna sluta hälsoklyftorna.

Ett av stoppen under besöket var SciLifeLab (Science for Life Laboratory), nationellt centrum för molekylära biovetenskaper med fokus på hälsa och miljö. Forskarna här kan snabbt utföra DNA-sekvensering, som bland annat används till att diagnosticera ovanliga ärftliga sjukdomar. Tekniken kan ha livsavgörande betydelse för patienter som skyndsamt behöver en diagnos för att få rätt behandling.

– Jag tycker att det var väldigt intressant och det är fantastiskt att se hur fort utvecklingen går, både den nya tekniken och hur den påverkar arbetsprocesser, kunskapsinnehåll i utbildningar och sättet som man förmår samarbeta med olika aktörer, säger Gabriel Wikström.

Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright anser att det viktigt att Sveriges minister för folkhälsa och sjukvård får möjlighet att besöka och lära sig mer om universitetet.

– De senaste åren har det varit mycket fokus på den banbrytande grundforskningen vid KI. Samtidigt gör vi också mycket som förbättrar människors hälsa mer direkt, till exempel genom den kliniska forskningen, och det är den verksamheten vi lyfter fram under besöket i dag, säger Karin Dahlman-Wright.

Besöket inleddes på KI:s institution för folkhälsovetenskap, där forskargruppen "Global hälsa - hälsosystem och policy" gav presentationer med fokus på kroniska sjukdomar, antibiotikaresistens, kvinnors och barns hälsa samt global katastrofmedicin. Ministern träffade även internationella studenter på en masterkurs i global hälsa.

Text: Selma Wolofsky