Publicerad: 2023-11-21 11:23 | Uppdaterad: 2023-11-21 11:37

Följ utvecklingen av KI:s strategiska fokusområden

Ikoner, de nio strategiska fokusområdena.
Ikoner för de nio strategiska fokusområdena framtagna 2023. Illustration: N/A.

Karolinska Institutet har under hösten definierat nio strategiska fokusområden som stödjer KI:s utveckling, med det långsiktiga målet att uppnå vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde. Följ arbetet på en ny sida på Medarbetarportalen.

KI:s nio strategiska fokusområden har definierats i dialoger mellan universitetsledning och studenter, medarbetare och chefer och innebär vad KI behöver fokusera på i verksamheten för att uppnå målsättningarna och visionen i Strategi 2030.

"Arbetet inom ramen för de strategiska fokusområdena ska leverera ett starkt och attraktivt KI med hållbara strukturer, ökad samverkan, samt tydlighet och transparens", skriver rektor Annika Östman Wernerson i sin ledare i det senaste numret av KI-nytt.

Nu kan du följa utvecklingen av de strategiska fokusområdena på en ny sida på Medarbetarportalen:

Strategiska fokusområden för att nå KI:s vision 

Alla de enskilda strategiska fokusområdena med underuppdrag finns längst ner på den länkade sidan.

Nu konkretiseras varje fokusområde

Nu tas arbetet vidare till nästa fas då varje fokusområde ska konkretiseras med exempelvis hur processen för varje område ska se ut framåt och vilka som ska vara involverade. Sidan om de strategiska fokusområdena kommer att uppdateras regelbundet.