Publicerad: 2015-09-21 12:29 | Uppdaterad: 2015-09-26 11:44

Följ doktoranden Azadeh Karami hela veckan på KI:s Instagram

Denna vecka fyller Azadeh Karami KI:s Instagramflöde med allt spännande och intressant som händer i hennes vardag som doktorand vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Häng på Azadehs händelserika vecka, som hon avslutar med att berätta om sitt arbete med forskning under ForskarFredag Stockholm på Debaser Medis.

Så här beskriver Azadeh kort sig själv

"Jag är en doktorand med stor passion för farmakologi och hjärnans komplexicitet. Under mina universitetsstudier på Apotekarprogrammet vid Uppsala universitet fick jag, via mitt examensarbete vid Karolinska Institutet, kunskap och erfarenhet inom området Alzheimers sjukdom (AD). Jag uppskattade de utmaningar som forskningen erbjöd mig, och för att följa mitt stora intresse för detta arbetade jag som forskarassistent under ett år. Denna erfarenhet inspirerade mig till att bli doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik/sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi vid Karolinska Institutets institution NVS, ett forskningslaboratorium internationellt känt för forskning kring AD."

Forskarstuderande

Azadeh Karami

Telefon: 073-952 82 99
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: azadeh.karami@ki.se