Publicerad: 2011-09-19 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 10:56

FN tar upp frågan om fysisk aktivitet på recept

I veckan besöker en svensk delegation med forskare från Karolinska Institutet FN-högkvarteret för att sprida kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas för att bekämpa kroniska sjukdomar.

När FNs generalförsamling öppnar i höst är temat kroniska sjukdomar. I stora delar av världen pågår förändringar i livsstil som innebär att kroniska sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdom får allt större betydelse i de flesta samhällen.

– FN har tidigare inte tagit upp kroniska sjukdomar på denna nivå eftersom de har ansetts vara "lyxproblem" i västvärlden. Men nu är det här nya utmaningar för många länder i världen där fattigdom minskat. Där är det fortsatt stora problem med infektionssjukdomar som malaria och hiv. Och nu drabbas de dessutom av kroniska sjukdomar, säger Carl Johan Sundberg, docent i fysiologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Läkaresällskapets delförening Yrkesföreningar för fysisk aktivitet.

Han är med en svensk delegation ledd av statssekreteraren Karin Johansson vid Socialdepartementet på FN-högkvarteret i New York den här veckan. Där ska han dela med sig av svenska erfarenheter av att förebygga och behandla sjukdomar med hjälp av fysisk aktivitet på recept. Metoden utarbetades i Sverige redan för tio år sedan och har sedan dess använts i sjukvården och utvärderats positivt vid flera tillfällen. Carl Johan Sundberg driver nu ett projekt i Vietnam för att överföra metoden dit. Projektet sponsras av SIDA och målet är att utbilda 120 vietnamesiska läkare i metoden och att medverka till att dessa läkare kan föra kunskapen vidare inom landet. Basen för metoden är FYSS, ett kunskapsunderlag som författats av 95 läkare, varav många verkar vid Karolinska Institutet.

Fysisk inaktivitet kopplas idag till de flesta vanliga hälsoproblem som till exempel diabetes, hjärtinfarkt, bröstcancer, tjocktarmscancer och benskörhet.

FYSS finns nu översatt till engelska och Carl Johan Sundberg hoppas att metoden att förskriva fysisk aktivitet ska sprida sig över världen.

– Men den måste anpassas ganska mycket för att passa in på olika platser. I Sverige kan vi rekommendera Korpen, gym eller simhallar och det går att promenera säkert i vårt samhälle. Det är inte möjligt överallt. Men det går att bli fysiskt aktiv överallt på jorden.