Publicerad: 2022-11-21 16:15 | Uppdaterad: 2022-11-21 16:20

Flytt påbörjas till nya enhetliga webbsidor för KI:s core-faciliteter

Core-faciliteter med finansiering från infrastrukturnämnden ska bli lättare att hitta för användarna. Det är syftet bakom projektet digital profilering av KI:s core-faciliteter, som inleddes våren 2022. Nu påbörjas implementering av nya, enhetliga mallar för anläggningarnas webbsidor på ki.se och i bokningssystemet iLab.

Dekorativ illustration  av labyrint i form av en pil.
En mer enhetlig presentation på webben ska underlätta för användarna att hitta rätt core-facilitet. Illustration: Getty Images

Projektet är ett samarbete mellan fakultetskontoret och kommunikationsavdelningen och finansieras delvis av infrastrukturnämnden (tidigare infrastrukturrådet). Även berörda core-faciliteter kommer att behöva lägga tid på att uppdatera sina egna webbsidor. Totalt berörs 37 core-faciliteter.

– Om man klickar runt på core-faciliteternas olika webbsidor märker man ganska snabbt att de ser väldigt olika ut och att många har ett sändarperspektiv. Totalintrycket är tyvärr ganska rörigt och svårgenomträngligt. Det vill vi försöka göra något åt genom en mer enhetlig presentation, i alla fall av de core-faciliteter som får central finansiering, säger Katarina Sternudd, kommunikationsstrateg för forskningsområdet på KI:s kommunikationsavdelning.

Extra resurs

Fyra till fem core-faciliteter åt gången kommer att erbjudas hjälp med planering av innehåll och presentation enligt de nya mallarna med start i december 2022.  Det är möjligt för institutionernas eller core-faciliteternas egna webbredaktörer att själva genomföra flytten om de så önskar. Men det kommer också att finnas en extra resurs från kommunikatörspoolen som finansieras inom ramen av projektet.

Även core-faciliteter utan central finansiering har möjlighet att använda sidmallarna, men omfattas inte av det stöd som erbjuds genom projektet. Mer information kommer att gå ut till berörda facilitetsföreståndare, prefekter och webbredaktörer via andra kanaler.