Publicerad: 2016-10-05 09:20 | Uppdaterad: 2016-10-05 13:46

Flest projektbidrag till KI i Fortes utlysning för 2016

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har beviljat 272 miljoner kronor till sökande i 2016 års öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Karolinska Institutet fick 26 beviljade projektbidrag, flest av alla lärosäten, varav 2 juniorforskarbidrag samt 2 postdoc-bidrag. Totalt inkom 1 205 ansökningar, varav 96 beviljades medel.

– Bedömningsgrupperna har prioriterat ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och relevans för Fortes områden, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte i ett pressmeddelande.

– På grund av det höga söktrycket krävs mycket hög vetenskaplig kvalitet för att ett projekt ska kunna beviljas. De som beviljats har genomgående stor betydelse för viktiga samhällsfrågor, säger han.