Publicerad: 2015-10-01 17:38 | Uppdaterad: 2015-10-01 17:38

Flest forskningsanslag i Hjärnfondens extra utdelning

Forskare vid Karolinska Institutet får 28 av de extra forskningsanslag som Hjärnfonden delar ut i år – och kammar därmed hem flest anslag av alla svenska lärosäten.

De extra anslag som fördelas nu i september uppgår till 29,5 miljoner kronor. Pengarna går till 57 svenska hjärnforskningsprojekt som försöker hitta nya behandlingsmetoder inom bland annat Alzheimers sjukdom, barnhjärnan, depression och Parkinsons sjukdom.

Fördelningen av Hjärnfondens extra anslag:

  • Karolinska Institutet – 28
  • Uppsala universitet – 9
  • Göteborgs universitet – 8
  • Lunds universitet – 6
  • Linköpings universitet – 2
  • Umeå universitet – 1
  • Örebro universitet – 1
  • Stockholms universitet – 1
  • KTH – 1

Totalt delar Hjärnfonden ut närmare 64 miljoner till forskning 2015, vilket gör årets utdelning till den största i Hjärnfondens historia. Fonden fick i år in 256 anslagsansökningar och av dessa beviljades 76.

Läs mer i ett pressmeddelande från Hjärnfonden