Publicerad: 2014-02-07 17:17 | Uppdaterad: 2014-02-18 22:09

Flera utbildningsprogram vid NVS får betyget "Hög kvalitet" av UKÄ

Institutionen NVS vill med glädje uppmärksamma att Universitetskanslerämbetet är färdig med sin granskning av utbildningsprogrammen i Klinisk medicinsk vetenskap – magister- och masterexamen, Läkarprogrammet samt Röntgensjuksköterskeprogrammet, där NVS är delaktiga i en eller ett flertal av kurserna inom de programmen. Programmen fick betyget ”Hög kvalitet” och NVS vill tacka samtliga medarbetare verksamma i kurserna, som alla bidragit till utbildningarnas höga kvalitet.

Läs utvärderingen av magister/master i Klinisk medicinsk vetenskap

Läs utvärderingen av Läkarprogrammet

Läs utvärderingen av Röntgensjuksköterskeprogrammet