Publicerad: 2017-12-21 11:15 | Uppdaterad: 2017-12-21 13:24

Flera stora forskningsanslag till Centrum för infektionsmedicin

Som en tidig julklapp stod det nyligen klart att CIM får flera forskningsanslag till sin forskning inom infektionsmedicin.

Jenny Mjösberg och Niklas Björkström får förlängd finansiering från KI för sina forskarassistenttjänster och Benedict Chambers och Malin Flodström-Tullberg får anslag från Vetenskapsrådet. Anslag från Cancerfonden har tilldelats sex personer: Niklas Björkström, Benedict Chambers, Hans Gustaf Ljunggren, Karl-Johan Malmberg, Jakob Michaelsson och Johan Sandberg. Malin Flodström-Tullberg och Jakob Michaelsson får även anslag från Hjärt-Lungfonden.

Läs mer om forskningen på respektive gruppsida

Benedict Chambers fick anslag från både Vetenskapsrådet och Cancerfonden

Berätta vad du ska forska om!

– Min forskning undersöker hur celler i det medfödda immunsystemet reagerar på patogener eller tumörer och hur dessa reaktioner kan påverka adaptiva immunsvar.

– Min forskning undersöker molekyler på immunsystemet som aktiverar och hämmar immunsva mot infektion eller på cancerceller. Många av de aktiverande liganderna kan uttryckas på cellen under infektion och hjälpa till att bekämpa infektioner. Dock använder cancerceller inhibitoriska receptorer för att undvika immunsystemet. Vi har använt tumörmodeller t.ex melanom, sarkom och lymfom för att studera hur potentiellt tumörer kan påverka receptor uttryck på tumörinfiltrerande NK-celler och T-celler, säger Chambers.

Vad är målet med din grupps forskning?

– Vi försöker förstå hur aktiverande och inhiberande molekyler kontrollerar medfödda immunceller. Molekylerna kan vara på cellerna själva men vi har börjat undersöka hur bakteriemetaboliter kan påverka immunceller.

Vad har du för bakgrund? Vad gjorde du innan du började på KI?

– Jag gjorde min kandidatexamen vid University College i Dublin och under min doktorandtid på University of Connecticut undersökte jag hur själv-antikroppar skulle kunna orsaka missfall. Efter det har jag varit över 20 år på KI.