Publicerad: 2023-05-17 08:00 | Uppdaterad: 2023-06-20 14:36

Flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL) under hösten

Kollegor som samtalar.
Foto: GettyImages.

Även under hösten 2023 ordnas fler kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL). Kurserna ges på både introduktion- och fördjupningsnivå, som lärandemål och facilitering.

Kurserna ges i TBL-format, digitalt via Zoom och med stöd av InteDashboard, läkarprogrammets digitala stödsystem för TBL. De flesta tillfällen ges digitalt via Zoom, men några arrangeras på campus.

Kurser hösten 2023

Introduktion till TBL

 • 22 september 9-12 (Zoom)
 • 20 oktober 9-12 (Zoom)
 • 8 november 13-16 (Zoom)
 • 4 december 9-12 (Zoom)

Lärandemål och MCQ/SBA-frågor - fördjupning

 • 2 oktober 13-16 (Zoom)
 • 25 oktober 9-12 (Zoom)

Appliceringsuppgifter - fördjupning

 • 4 oktober 9-12 (Zoom)
 • 27 oktober 13-16 (Zoom)

Facilitering inklusive digitala verktyg - fördjupning

 • 9 oktober 13-16 (Zoom)
 • 10 november 9-12 (Zoom)

Workshop - utforma din egen TBL-modul

 • 23 augusti 9-12 (Campus Solna)
 • 13 oktober 9-12 (Campus Flemingsberg)
 • 15 november 9-12 (Campus Solna
 • 15 december 9-12  (Campus Flemingsberg)

Alla datum och tider finns också i anmälningsformuläret.

Förberedelser

 • Du bör ha gått introduktionskursen innan du anmäler dig till någon av fördjupningskurserna. 
 • Varje kurs är en halvdag (tre timmar), plus förberedelsetid.
 • Innan kursen behöver du förbereda dig genom att ta del av information som publiceras på kursens sida i Canvas (cirka en vecka före kursstart).

Deltagande i dessa kurser räknas som den formella utbildning som efterfrågas i läkarprogrammets kursuppdrag. Vid deltagande i introduktionskursen och fyra fördjupningskurser erhålls kursintyg motsvarande en veckas pedagogisk utbildning.

Kursansvarig

Kursansvarig är Greger Lindberg, professor i gastroenterologi. 

Kurserna arrangeras av Undervisning och lärandes (UoL) TBL-team. Har du frågor om kurserna kan du vända dig till Anna Bonnevier, pedagogisk utvecklare, UoL.

TBL på läkarprogrammet

På 6-åriga läkarprogrammet utgår KI från teambaserat lärande. Det innebär ett fokus på problemlösning i grupp, återkommande själv- och kollegiala skattningar och tester av den egna och gruppens kunskaper. Nyhet: Nya 6-åriga läkarprogrammet.

Kontakt

Anna Bonnevier Pedagogisk utvecklare