Publicerad: 2017-01-24 09:52 | Uppdaterad: 2017-01-31 14:27

Flera forskningsanslag till CIM

I slutet på förra året gick flera stora forskningsanslag till forskare verksamma vid Centrum för infektionsmedicin.

Niklas Björkström är en av KI:s sju utvalda forskare till Wallenberg Academy Fellows 2016, ett program som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och som vill stärka unga lovande forskare i Sverige. Han får även ett flerårigt forskningsanslag från CIMED (Centre for Innovative Medicine) samt SSF:s (Stiftelsen för Strategisk Forskning) stöd till framtidens forskningsledare som en av tre forskare vid KI. Läs mer

Susanna Brighenti får finansierad forskningstjänst från Hjärt- och lungfonden.

Malin Flodström- Tullberg och Johan Sandberg får forskningsstöd till sina projekt från Johnsson & Johnsson Innovation. Läs KI- Nyhet

Jenny Mjösberg får forskningsanslag från Swedish Foundation for Strategic Research (SFF) och stöd till framtidens forskningsledare.

Sara Gredmark-Russ är utsedd till Wallenberg Clinical Fellow.

Stort grattis till dessa fina prestationer!