Publicerad: 2018-03-28 14:59 | Uppdaterad: 2018-04-10 21:09

Flera forskare vid OnkPat får tjänster finansierade av Cancerfonden

Sammanlagt fem forskare vid OnkPat har fått sina tjänster helt eller delvis finansierade av Cancerfonden enligt beslut vid sammanträde den 20 mars 2018.

Jonas Mattsson, Theodoros Foukakis och Leonard Girnita har tilldelats Cancerfondens Senior Clinical Investigator Award vilket motsvarar finansiering för en halvtidstjänst i sex år.

Marianne Farnebo har tilldelats Senior Investigator Award motsvarande sex års heltidstjänst.

Samtidigt har även Yanbo Pan och Lina Leiss fått postdoktortjänster finansierade i tre år. Yanbo och Lina arbetar i Janne Lehtiös och Arne Östmans forskargrupper.

Dokument