Publicerad: 2019-12-20 13:14 | Uppdaterad: 2020-01-23 12:58

Flera forskare vid Global folkhälsa får anslag av Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd har beviljat anslag till fyra forskningsprojekt vid institutionen för global folkhälsa. De fyra forskarna beviljas sammanlagt ca 1,4 miljoner kronor.

De forskare vid institutionen som får medel är:

  • Anna-Karin Danielsson, som tilldelas 350 000 SEK, för projektet ”Glasklart" och iBAC: att mäta alkoholkonsumtion och behandla alkoholproblem”
  • Mats Hallgren, som tilldelas 300 000 SEK, för projektet "Motion som behandling för alkoholberoende"
  • Emilie Agardh, som tilldelas 491 995 SEK, för projektet ” Alcohol-related disease burden in the Nordic countries in view of policy changes”
  • Sara Wallhed Finn, som tilldelas 350 000 SEK, för projektet "Pharmacological treatment of alcohol use disorders –who for, and what long-term”. 

Systembolagets Alkoholforskningsråd, som bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja alkoholspecifik forskning, består av 11–15 ledamöter. Enligt stadgarna ska sammansättningen vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och samhällsanknytning.

Rådet delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.