Publicerad: 2016-04-18 07:00 | Uppdaterad: 2016-04-19 09:23

Flera anslag från Barncancerfonden går till KI-forskare

Många av de beviljade anslagen i Barncancerfondens stora vårutlysning går till KI-forskare. Totalt delas 80 miljoner kronor ut till forskningsprojekt och tjänster.

I tjänsteutlysningen var sex av de totalt nio beviljade ansökningarna från KI-forskare. Ann Nordgren har fått en forskartjänst för att göra molekylära studier av prognostiska och etiologiska faktorer vid barncancer. Ninib Baryawno, Martin Enge, Rozbeh Jafari, Malin Lövgren och Jan-Bernd Stukenborg har beviljats forskarassistenttjänster på heltid under fyra år. Även nio av de 19 beviljade postdoktortjänsterna gick till KI.

Inom området neuroblastom och CNS-tumörer hos barn, NBCNS, delas drygt 16 miljoner kronor ut. Sex av de totalt 16 beviljade projektansökningarna är från KI-forskare. Ninib Baryawno får 1,5 miljoner kronor under tre år för sin forskning om att använda enkelcellsanalys av medullablastom för att få bättre förståelse för orsaker bakom sjukdomsåterfall.

– Anslaget från Barncancerfonden betyder att jag nu har finansiering för en forskarassistenttjänst på Karolinska Institutet samt anslag för min forskning om medulloblastom, vilket kommer att vara kritiska för att etablera mig som självständig forskare. Samtidigt visar Barncancerfonden att organisationen har en tillförsikt för forskningsprogram, säger Ninib Baryawno.

Per Kogner får 1,2 miljoner under tre år för att göra kliniska studier av anti-inflammatorisk behandling för barn med högriskneuroblastom. Även Susanne Schlisio, Margareta Wilhelm, Theresa Vincent och Lars Ährlund-Richter har beviljats anslag till sin forskning.

Inom NBCNS-området beviljades också tre tjänsteansökningar, varav två tjänster gick till KI-forskare. Malin Wickström Näsman får en forskarassistenttjänst på heltid i fyra år och Jürgen Eirich får en postdoktortjänst i två år.

Text: Karin Söderlund Leifler