Publicerad: 2023-01-24 08:18 | Uppdaterad: 2023-01-24 08:23

Fler sökande till årets internationella masterutbildningar

Fem studenter sitter runt ett bord och samtalar och antecknar på papper och post-its
Studenter på KI. Foto: Liza Simonsson

KI följer den nationella trenden och har fler sökande till 2023 års internationella masterutbildningar jämfört med 2022.

Nationellt sett är det en ökning på cirka 10 procent, vilket motsvarar 8000 fler internationella sökande. När det gäller KI ligger ökningen på 5.1 procent, vilket motsvarar cirka 250 fler sökande. Även antalet sökande till internationella program på grundnivå ökar med 11 procent, vilket motsvarar 1900 sökanden. 

Kontakt