Publicerad: 2022-06-08 11:44 | Uppdaterad: 2022-06-08 11:46

Fler platser i KI-Region Stockholms kliniska forskarskolor

Antalet platser i de kliniska forskarskolorna har utökats med sammanlagt 27 % från år 2022.

KI och Region Stockholm beslutade i maj att utöka antalet platser i två av de kliniska forskarskolorna med start hösten 2022. Beslutet innebär att antalet platser med lönekostnadsersättning till deltagarnas klinik har utökats med 6 platser (till totalt 26 platser) i forskarskolan i klinisk behandlingsforskning och 4 platser (till totalt 16 platser) i forskarskolan i allmänmedicin och primärvård. Båda skolorna erbjuder också ett antal platser utan lönekostnadsersättning.

Forskarskolor har mer schemalagda lärandeaktiviteter än den traditionella forskarutbildningen och riktar sig främst till doktorander som är verksamma inom vården. Studenterna inom forskarskolorna läser gemensamma kurser och deltar i andra gemensamma aktiviteter.

Det finns 5 kliniska KI-Region Stockholm forskarskolor som vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm. De kliniska forskarskolorna omfattar sammanlagt 16 kursveckor (24 hp) och pågår under två år. 

Läs mer om KI:s forskarskolor

Porträtt på Martin Bergö
Martin Bergö, vicerektor för forskning. Foto: Ulf Sirborn

– Begränsad möjlighet för klinisk forskning och forskarutbildning är en av KI:s högst prioriterade risker att hantera 2022, och en viktig aspekt är tid för klinisk forskning och forskarutbildning. Det är ett komplext problem och det finns inte en lösning utan vi behöver arbeta med frågan på flera olika sätt. De kliniska KI-Region Stockholm forskarskolorna är oerhört uppskattade av våra kliniska doktorander. De nya platserna är ett viktigt tillskott, säger Martin Bergö, vicerektor för forskning och KI:s ordförande i Forskningsrådet KI-Region Stockholm.

Porträtt av Erika Franzén utomhus. Hon har en orange tröja på sig och långt mellanblont hår.
Erika Franzén, vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå. Foto: Ulf Sirborn

– Förra året inrättades en ny femte KI-Region Stockholm forskarskola i klinisk behandlingsforskning. Det är särskilt glädjande att se att det är ett högt söktryck till den nya skolan inför kursstarten till hösten. Dessa beslut innebär sammantaget att KI och regionen nu har utökat antalet platser i de kliniska forskarskolorna med 27 % från år 2022. Fortfarande finns det många kliniska doktorander som vill gå i forskarskolor men som inte kan erbjudas en plats, och det finns anledning att fortsätta arbeta för fler platser i de kliniska forskarskolorna, säger Erika Franzén, vice ordförande i kommittén för utbildning på forskarnivå och ledamot i Forskningsrådet KI-Region Stockholm.