Publicerad: 2010-07-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Fler patienter kan få säker och effektiv behandling vid stroke

En ny studie från Karolinska Institutet bekräftar att trombolysbehandling kan ges säkert upp till fyra och en halv timmar efter stroke vilket betyder att en ny stor patientgrupp har nåtts av en effektiv och säker behandling.

I september 2008 publicerades två studier som visade att behandling med trombolys är effektiv och säker upp till fyra och en halv timmar efter ett strokeinsjuknande. Dessförinnan gällde internationellt en tidsgräns på tre timmar.

Den 27 juli publicera´des en ny artikel i Lancet Neurology av Niaz Ahmed, Nils Wahlgren och medarbetare som visar att det förlängda tidsfönstret sedan slutet av 2008 började tillämpas snabbt och att idag behandlas cirka 20 procent av alla patienter i intervallet tre till fyra och en halv timmar. Samtidigt ökade också antalet behandlingar inom tretimmarsgränsen vilket innebär att totalt sett har en större patientgrupp nåtts av en effektiv och säker behandling.

En viktig observation är att fördröjningen mellan ankomst till sjukhus och behandlingsstart inte har ökat. I samband med publikationerna 2008 fanns en oro för att möjligheten att behandla under ett utvidgat tidsfönster skulle innebära att sjukvårdspersonalen inte skyndade sig lika mycket. Så var alltså inte fallet.

Den nu redovisade studien visar att behandlingsresultaten i det senare tidsfönstret inte är riktigt lika bra som inom tre timmar, men att skillnaden i absoluta tal är liten. Även om det utvidgade tidsfönstret ger möjlighet för fler patienter att få behandling är det viktigt att trombolys ges så snabbt som möjligt efter insjuknandet.

Det snabba genomförandet av det förlängda tidsfönstret underlättades genom den internationella konsensusdiskussion som ägde rum i november 2008 vid Karolinska Stroke Update konferensen och som resulterade i en ändring av behandlingsrekommendationerna från Europeiska Strokeorganisationen och senare från American Heart Association/American Stroke Association.

Professor Nils Wahlgren är grundare och koordinator av SITS-registret som nu finns i 55 länder och vid över 850 sjukhus. SITS-registret fick 2002 i uppdrag av Europeiska Unionen att registrera alla trombolysbehandlingar vid stroke inom en treårsperiod som ett villkor för ett preliminärt godkännande av behandlingen inom tre timmar efter strokeinsjuknande.

Niaz Ahmed, Nils Wahlgren, Martin Grond, Michael Hennerici, Kennedy R Lees, Robert Mikulik, Mark Parsons, Risto O Roine, Danilo Toni, Peter Ringleb, for the SITS investigators.

Implementation and outcome of thrombolysis with alteplase 34,5 h after an acute stroke: an updated analysis from SITS-ISTR

Lancet Neurology 27 juli 2010