Publicerad: 2015-02-20 08:09 | Uppdaterad: 2015-02-20 14:10

Fler kan söka tjänster för yngre forskare i KI:s karriärtrappa

Birgitta Henriques Normark

För andra gången annonserar nu Karolinska Institutet anställningar för juniora forskare som ingår i den så kallade karriärtrappan. I den andra omgången har fler möjlighet att söka och styrelsen för forskning har lyssnat på kritiken från den första utlysningen.

I början av förra året lanserade styrelsen för forskning en karriärtrappa för yngre forskare. Det rör sig om tre typer av anställningar: forskarassistent i fyra år, forskare i två år (förlängning av anställning som forskarassistent), och forskare i fem år.

Vissa delar i utformningen av den förra utlysningen fick kritik från yngre forskare. Inför den aktuella utlysningen har styrelsen för forskning fört diskussioner med bland andra Junior Faculty, en intresseorganisation för forskare på KI som disputerat men ännu inte har tillsvidareanställning.

– För det första har vi förändrat behörighetskraven. Förra gången fick man inte söka om man var tillsvidareanställd vid KI, och det exklusionskriteriet har vi tagit bort. Men när det gäller anställningarna som forskarassistent i fyra år får de som söker inte redan ha en forskarassistenttjänst, säger Birgitta Henriques Normark, vicedekan för rekrytering.

Gonçalo Castelo-Branco– Vi anser att det är en mycket viktig förbättring som nu gör det möjligt för fler unga forskare vid KI att söka tjänsterna, säger Gonçalo Castelo-Branco, ordförande i Junior Faculty.

Sedan första utlysningen har det också förts en diskussion om den anställning som innebär en förlängning av forskarassistenttjänst. Styrelsen för forskning har beslutat att även denna gång utlysa den typen av anställning. Beslutet välkomnas av Junior Faculty.

– Fyra år är i de flesta fall inte tillräckligt med tid för forskarassistenter att meritera sig för nästa steg i karriären och kunna konkurrera om tjänster med mer etablerade forskare, säger Gonçalo Castelo-Branco.

På sikt är det möjligt att anställningarna som forskarassistent blir längre, även om det inte sker i år.

– Vi jobbar på att det ska bli sex år i stället. Både Junior Faculty och vi tycker att det vore bättre, säger Birgitta Henriques Normark.

Utöver det skulle Junior Faculty även vilja att medlen för tjänsterna kompletteras med ett rejält ekonomiskt stöd för genomförandet av forskningsprogram, för att göra anställningarna attraktiva för nationella och internationella juniora toppforskare. Men det finns inte pengar för att koppla en sådan finansiell ryggsäck till tjänsterna, enligt Birgitta Henriques Normark.

Syftet med satsningen är att rekrytera framstående juniora forskare till KI. Annonserna publiceras den 20 februari och sista ansökningsdag är 20 mars. Annonseringen görs på KI:s webbplats, i tidskrifterna Science och Nature, på ResearchGate och universitetsjobb.se.

Text: Karin Söderlund Leifler

Foto: Gustav Mårtensson

De olika anställningarna i satsningen

  • Upp till tio anställningar som forskarassistent, 1 miljon kronor per år i fyra år.
  • Upp till tio anställningar som forskare, förlängning av tidigare anställning som forskarassistent, 1 miljon kronor per år i två år.
  • Upp till sex anställningar som forskare, 1,2 miljoner kronor per år i fem år.

Klicka här och hitta tjänsterna.