Publicerad: 2014-10-10 17:04 | Uppdaterad: 2014-10-10 17:04

Fler av KI:s utbildningar utvärderade - får "hög" till "mycket hög kvalitet"

Nyligen utvärderade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tre av KI:s utbildningar: Medicinsk pedagogik (magisterexamen), Psykoterapeutexamen och Psykoterapi (magisterexamen).

Resultaten blev följande:

  • Medicinsk pedagogik, magisterexamen - hög kvalitet
  • Psykoterapeutexamen - mycket hög kvalitet
  • Psykoterapi, magisterexamen - hög kvalitet

Läs mer om utbildningskvalitet på UKÄ:s webbplats