Publicerad: 2015-12-29 07:27 | Uppdaterad: 2015-12-29 07:27

Fler antagna till KI vårterminen 2016

Karolinska Institutet ökar sin antagning till vårterminen 2016 jämfört med vårterminen 2015 visar statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR), från 1 784 till 2 031 antagna vid urval 2.

Till våren är det rekordlåga antagningspoäng till läkarprogrammen – förutom till Karolinska Institutet. Antagningspoängen för att komma in på läkarprogrammet med gymnasiebetyg utan komplettering var 22,25 för Karolinska Institutet. Vid Örebro universitet gällde 21,20.

Läs mer i en artikel i Läkartidningen.

Läs mer på UHR:s webbplats.