Publicerad: 2014-08-07 12:32 | Uppdaterad: 2014-08-08 08:37

Fler antagna på KI höstterminen 2014

Drygt 241 000 personer har antagits till utbildningar runt om i landet. Det stod klart när resultatet för antagningar i urval 2 publicerades på Antagning.se.

Jämfört med förra året har antalet antagna i urval 2 minskat med en procent, eller 1 216 personer, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR).

Karolinska Institutet är dock ett av de lärosäten som går mot trenden. Antalet antagna till utbildningar vid Karolinska Institutet har ökat med en procent sedan förra året. Inför höstterminen 2014 har totalt 2 926 (2 897) personer antagits (siffror för HT 2013 inom parentes). Av de antagna har 1 794 (1 907) antagits till program, 1 114 (973) till kurser och 18 (17) till både kurs och program. Antalet behöriga sökande till Karolinska Institutets utbildningar har ökat sedan förra året till 21 716 (20 652), varav 7 862 (7 475) sökte KI i första hand.

Text: Karin Söderlund Leifler